Keke ASMR

Keke ASMR

Created 70 3,762 35 British
Hi ๐Ÿ‘‹๐Ÿป Iโ€™m Keke and I have a real love for ASMR. Iโ€™ve suffered from OCD for many years and found my anxieties were reduced when I started watching so many great ASMR channels. Iโ€™m so grateful that people take the time to create their videos and it inspired me to make my own, with the hope that I could potentially help someone else.

I really hope you enjoy my videos.

~~~~~

OCD help:

ocduk.org (uk)
iocdf.org (International)

~~~~~

xxxx

Keywords

ASMR tingles

Created:
Last updated: