HARMONY ASMR もののけ姫 Japanese Song for Sleep


HARMONY ASMR
Published 4 years ago

Good night to everyone!
song: Princess Mononoke Theme もののけ姫
lyrics:
togisumasareta yaiba no utsukushii
sono kissaki ni yoku nita sonata no yokogao
kanashimi to ikari ni hisomu makoto no kokoro o shiru wa
mori no sei mononoke tachi dake mononoke tachi dake

social media:
facebook: Harmony ASMR
instagram: harmonyasmr

Tags

asmr asmrtist harmony asmr cute asmr kawaii asmr german asmr asmr deutsch tingles triggers tingle asmr female asmr girl asmr tapping tapping asmr kisses asmr cat cuddle asmr fast tapping asmr cummunity japanese asmr

Created:
Last updated: