ASMR - sounds of water&fire, matches, burning, foil - 3D ear to ear best tingle [PL]


SensorAdi ASMR
Published 8 years ago

In this video I present the sounds of water, fire, tissues. You will hear a wood burning and the sounds of extinguishing the matches in the water. At the end foil intense sounds.
=====
W tym filmie przedstawiam odgłosy wody, ognia, chusteczki. Usłyszysz palące się drewno i dźwięki gaszenia zapałki w wodzie. Pod koniec intensywne dźwięki folii.

Tags

asmr pl polska po polsku szeptanie relaksacja mrowienie gęsia skórka whispers soft delikatne przedmioty wysoka jakość sensor adi sensoradi reakcje przyjemności miłe doznanie sensory meridian response relax odprężenie szept szepty polskie polsku en best najlepsze najlepszy quality 3dsound role play roleplay odtwarzanie Autonomous Sensory Meridian Response Burning foil wood matches extinguishing релакс autonomous по 3D роли match fire burn flame

Created:
Last updated: