ASMR |SK| - Listovanie starých kníh (bez rozprávania)


Lívia ASMR
Published 4 years ago

INSTAGRAM ❤️️ - https://www.instagram.com/livia.asmr/

E-mail 🌙 - [email protected]

Čo je ASMR?
Skratka ASMR pochádza z anglického pojmu autonomous sensory meridian response, čo môžeme preložiť ako autonómna senzorická meridiánová odpoveď. V jednoduchosti povedané, ide o skratku, ktorá slúži na označenie a pomenovanie nekontrolovateľnej zmyslovej odpovede organizmu na určitý podnet. Ide teda o reakciu, ktorú človek pociťuje v prípade, že počuje nejaký príjemný zvuk. Zvyčajne ide o pocity, ako brnenie či mravčenie, ktoré sa postupne šíria telom a vyvolávajú u jedinca veľmi pozitívne pocity a emócie.
ASMR videá a nahrávky sú vytvorené tak, aby v poslucháčoch, ktorí by mali mať vždy nasadené slúchadlá, vyvolávali určitú zmyslovú reakciu. Obsahujú množstvo rozličných akustických spúšťačov, ktoré majú u jedinca sprostredkovať príjemné pocity. Môže ísť o zvuky ako, klopkanie na sklo, kvapkanie vody, nejaké praskanie, šušťanie stránok knihy, prežúvanie potravy a mľaskanie, česanie a strihanie vlasov. Skutočne ide o najrôznejšie zvuky, s ktorými sa zvyčajne ľudia stretávajú i v bežnom živote. Aktér videa alebo nahrávky navyše zvuky sprevádza ešte svojím šepotom a príjemným tichým hlasom.

Menované akustické podnety následne u poslucháča vyvolávajú pocity uvoľnenia, šťastia, pohodlia, spokojnosti či eufóriu. U niektorých jedincov môžu navodiť stav oddýchnutia, u iných zase ospalosť. ASMR nahrávky u ľudí vyvolávajú nielen určité vnútorné pocity, ale pôsobia na nich i fyzicky. Objaviť sa môžu napríklad zimomriavky či brnenie na temene hlavy a krku, ktoré sa šíri po chrbtici do celého tela. Každý človek je však veľmi individuálny, a preto aj jednotlivé spúšťače pôsobia na každého iným spôsobom.

Tags

asmr ASMR SK asmr cz slovenske asmr lívia michálková lívia asmr deni asmr asmr filip brunette trendy šepkanie šeptání skalica slovakia vidadu book page page turning asmr book library no talking paper sounds

Created:
Last updated: